Menu Close

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข่าวสารและกิจกรรม

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานวัตกรรมอาคาร

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานวัตกรรมอาคาร จำนวน 1 อัตรา

ประชุมการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรภายใน มก. ประจำปี 2566

ร่วมกับผู้แทนจากอีก 7 ส่วนงาน
ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะประมง คณะวนศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย

AKU Save mode EP8

“AKU SAFE MODE” EP 8/8
🌱 EP 8/8 นี้ จะเป็นเรื่องราวของ
E : Emphatic communications สื่อสารกันด้วยความเข้าใจและเห็นใจ

AKU Save mode EP7

“AKU SAFE MODE” EP 7/8
EP 7/8 นี้ จะเป็นเรื่องราวของ
D : Dare to change กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

AKU Save mode EP6

“AKU SAFE MODE” EP 6/8
🌱 EP 6/8 นี้ จะเป็นเรื่องราวของ
O : Obligations carried out ปฏิบัติตามภาระหน้าที่

AKU Save mode EP5

“AKU SAFE MODE” EP 5/8
EP 5/8 นี้ จะเป็นเรื่องราวของ
M : Motivate yourself สร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง

AKU SAFE MODE” EP 2/8

AKU SAFE MODE” EP 2/8 EP 2/8 นี้ จะเป็นเรื่องราวของ A : Away from risks ออกห่างจากความเสี่ยง…

AKU SAFE MODE

AKU SAFE MODE วันนี้ สถาปัตย์เกษตร ขอนำเสนอ “AKU SAFE MODE” เอ…แล้วหมายถึงอะไรหนอ? เราไปพบคำตอบกันดีกว่าค่ะ AKU SAFE MODE S…

จัดบ้านยังไงให้ไม่รู้สึกอึดอัด เครียด ซึมเศร้า สำหรับคนที่ต้อง work from home

ณ ปัจจุบันสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ทุกคนต้องทำงานจากบ้านกัน หรือ work from home และแน่นอนทุกคนต้องรู้สึกอึดอัด เครียด และเกิดอาการซึมเศร้าจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ เรามีข้อแนะนำดีๆ ในการจัดบ้านที่เราอยู่เพื่อให้อาการต่างๆ นั้นลดลง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวผู้สอบ กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานวัตกรรมอาคาร

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานวัตกรรมอาคาร จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 8 นาย ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30…

ข่าวการศึกษา

มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 โดยเปิดรับนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ปริญญาตรี โท ทุกสาขาวิชา เป็นทุนสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 45 ทุนๆละ 8,000…

รับสมัครนิสิตขอรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนิสิตขอรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2566 สามารถส่งหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนฯ ได้ที่ ชั้น 2 งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือ E-mail : edu.arch@ku.th น.ส.มัญชุสา…

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร TCAS 66

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร รอบที่ 2 #โควตารับสมัคร 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 2566สมัครออนไลน์ ช่องทาง เว็บไซต์ มก.…

ทำความรู้จัก “สถาปัตย์เกษตรฯ” สถาปัตย์ที่ไม่ใช่แค่ “ออกแบบ” แต่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หากพูดถึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ น้องๆ ก็คงรู้จักหลายมหาวิทยาลัย แต่ถ้าพูดถึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ออกแบบและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องนึกถึง “สถาปัตย์เกษตรฯ” (AKU) หรือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นั่นเองค่ะ

4 หลักสูตร ป.ตรี สถาปัตย์เกษตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกสั้นๆว่า ‘สถาปัตย์ฯเกษตรฯ’ หรือ ‘AKU’ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมชั้นนำที่ได้สร้างบุคลากรวิชาชีพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและความตระหนักในผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มากว่า 25 ปีแล้ว ปัจจุบัน คณะสถาปัตย์ฯเกษตรฯ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 หลักสูตร

AKU OPEN DATA

ฐานข้อมูลจากผลการวิจัยของภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผงกันแดดประหยัดพลังงาน (An Energy Saving Solar Screen)

แผงกันแดดประหยัดพลังงาน (An Energy Saving Solar Screen) วันนี้ สถาปัตย์เกษตรมีผลงานวิจัยมาแนะนำกันค่า แผงกันแดดประหยัดพลังงาน (An Energy Saving Solar Screen) ผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดย…

พิธีส่งมอบผังแม่บทสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ รพ.สมเด็จพระยุพราช

กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตร ส่งมอบผังแม่บทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย ดึงภาคีสถาปนิก บุคลากรสาธารณสุขและชุมชน สร้างผังแม่บทแบบมีส่วนร่วม สู่ต้นแบบการพื้นที่สุขภาวะในโรงพยาบาล.

BANGKOK DESIGN WEEK 2023

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในชื่อทีม THE CREW SEATSCAPE ที่ได้รับรางวัล High Performance ในงาน BANGKOK DESIGN WEEK 2023 Designer พิมพ์ลภา…

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หมายเลขโทรศัพท์  0-2942-8960-3 ต่อ 0
โทรสาร 0-2940-5413

 

แนะนำติชมเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลศึกษาต่อ
หน่วยทะเบียน 0-2942-8960-3 ต่อ 204
หน่วยบัณฑิตศึกษา 0-2942-8960-3 ต่อ 202

การให้บริการวิชาการ
ศูนย์วิจัยฯ 0-2942-8960-3 ต่อ 102
ศูนย์ CBIT 0-2942-8960-3 ต่อ 356