Menu Close

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข่าวสาร การรับสมัครเข้าศึกษา

‘TCAS 65’

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีรายละเอียดการรับนิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 ดังนี้

‘TCAS 64’

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีรายละเอียดการรับนิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 ดังนี้

แนะนำหลักสูตร

ทำความรู้จัก “สถาปัตย์เกษตรฯ” สถาปัตย์ที่ไม่ใช่แค่ “ออกแบบ” แต่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หากพูดถึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ น้องๆ ก็คงรู้จักหลายมหาวิทยาลัย แต่ถ้าพูดถึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ออกแบบและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องนึกถึง “สถาปัตย์เกษตรฯ” (AKU) หรือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นั่นเองค่ะ

4 หลักสูตร ป.ตรี สถาปัตย์เกษตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกสั้นๆว่า ‘สถาปัตย์ฯเกษตรฯ’ หรือ ‘AKU’ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมชั้นนำที่ได้สร้างบุคลากรวิชาชีพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและความตระหนักในผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มากว่า 25 ปีแล้ว ปัจจุบัน คณะสถาปัตย์ฯเกษตรฯ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 หลักสูตร

ข่าวสารและบทความจาก AKU

AKU SAFE MODE” EP 2/8

AKU SAFE MODE” EP 2/8 EP 2/8 นี้ จะเป็นเรื่องราวของ A : Away from risks ออกห่างจากความเสี่ยง…

AKU SAFE MODE

AKU SAFE MODE วันนี้ สถาปัตย์เกษตร ขอนำเสนอ “AKU SAFE MODE” เอ…แล้วหมายถึงอะไรหนอ? เราไปพบคำตอบกันดีกว่าค่ะ AKU SAFE MODE S…

จัดบ้านยังไงให้ไม่รู้สึกอึดอัด เครียด ซึมเศร้า สำหรับคนที่ต้อง work from home

ณ ปัจจุบันสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ทุกคนต้องทำงานจากบ้านกัน หรือ work from home และแน่นอนทุกคนต้องรู้สึกอึดอัด เครียด และเกิดอาการซึมเศร้าจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ เรามีข้อแนะนำดีๆ ในการจัดบ้านที่เราอยู่เพื่อให้อาการต่างๆ นั้นลดลง

ผลงานคณาจารย์และนิสิต

       

ข้อมูลศึกษาต่อ
หน่วยทะเบียน 0-2942-8960-3 ต่อ 204
หน่วยบัณฑิตศึกษา 0-2942-8960-3 ต่อ 202

การให้บริการวิชาการ
ศูนย์วิจัยฯ 0-2942-8960-3 ต่อ 102
ศูนย์ CBIT 0-2942-8960-3 ต่อ 356