Menu Close

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข่าวสาร การรับสมัครเข้าศึกษา

‘TCAS 65’

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีรายละเอียดการรับนิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 ดังนี้

แนะนำหลักสูตร

ทำความรู้จัก “สถาปัตย์เกษตรฯ” สถาปัตย์ที่ไม่ใช่แค่ “ออกแบบ” แต่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หากพูดถึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ น้องๆ ก็คงรู้จักหลายมหาวิทยาลัย แต่ถ้าพูดถึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ออกแบบและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องนึกถึง “สถาปัตย์เกษตรฯ” (AKU) หรือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นั่นเองค่ะ

4 หลักสูตร ป.ตรี สถาปัตย์เกษตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกสั้นๆว่า ‘สถาปัตย์ฯเกษตรฯ’ หรือ ‘AKU’ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมชั้นนำที่ได้สร้างบุคลากรวิชาชีพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและความตระหนักในผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มากว่า 25 ปีแล้ว ปัจจุบัน คณะสถาปัตย์ฯเกษตรฯ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 หลักสูตร

ข่าวสารและบทความจาก AKU

AKU SAFE MODE” EP 2/8

AKU SAFE MODE” EP 2/8 EP 2/8 นี้ จะเป็นเรื่องราวของ A : Away from risks ออกห่างจากความเสี่ยง…

AKU SAFE MODE

AKU SAFE MODE วันนี้ สถาปัตย์เกษตร ขอนำเสนอ “AKU SAFE MODE” เอ…แล้วหมายถึงอะไรหนอ? เราไปพบคำตอบกันดีกว่าค่ะ AKU SAFE MODE S…

จัดบ้านยังไงให้ไม่รู้สึกอึดอัด เครียด ซึมเศร้า สำหรับคนที่ต้อง work from home

ณ ปัจจุบันสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ทุกคนต้องทำงานจากบ้านกัน หรือ work from home และแน่นอนทุกคนต้องรู้สึกอึดอัด เครียด และเกิดอาการซึมเศร้าจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ เรามีข้อแนะนำดีๆ ในการจัดบ้านที่เราอยู่เพื่อให้อาการต่างๆ นั้นลดลง

ผลงานคณาจารย์และนิสิต

                 

ข้อมูลศึกษาต่อ
หน่วยทะเบียน 0-2942-8960-3 ต่อ 204
หน่วยบัณฑิตศึกษา 0-2942-8960-3 ต่อ 202

การให้บริการวิชาการ
ศูนย์วิจัยฯ 0-2942-8960-3 ต่อ 102
ศูนย์ CBIT 0-2942-8960-3 ต่อ 356