Menu Close
null

AKU OPEN DATA

ฐานข้อมูลจากผลการวิจัยของภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผงกันแดดประหยัดพลังงาน (An Energy Saving Solar Screen)

แผงกันแดดประหยัดพลังงาน (An Energy Saving Solar Screen) วันนี้ สถาปัตย์เกษตรมีผลงานวิจัยมาแนะนำกันค่า แผงกันแดดประหยัดพลังงาน (An Energy Saving Solar Screen) ผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดย…

พิธีส่งมอบผังแม่บทสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ รพ.สมเด็จพระยุพราช

กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตร ส่งมอบผังแม่บทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย ดึงภาคีสถาปนิก บุคลากรสาธารณสุขและชุมชน สร้างผังแม่บทแบบมีส่วนร่วม สู่ต้นแบบการพื้นที่สุขภาวะในโรงพยาบาล.

BANGKOK DESIGN WEEK 2023

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในชื่อทีม THE CREW SEATSCAPE ที่ได้รับรางวัล High Performance ในงาน BANGKOK DESIGN WEEK 2023 Designer พิมพ์ลภา…

BANGKOK DESIGN WEEK 2023

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในชื่อทีม THE CREW SEATSCAPE ที่ได้รับรางวัล High Performance ในงาน BANGKOK DESIGN WEEK 2023 Designer พิมพ์ลภา…