Menu Close

ประกาศเรื่อง การดำเนินการฝึกงานงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศเรื่อง การดำเนินการฝึกงานงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศฝึกงาน-กรณีCovid-19-เม.ย.64

เอกสารแนบท้ายประกาศฯ-ข้อ-1.1-ช้อ1.4