สำหรับนิสิตใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ KU80

         ให้ความรู้ก่อนเริ่มการเรียน เพื่อใช้เป็นช่องทางทำความรู้จักเเละแนะนำแนวทางการศึกษา บทบาทของวิชาชีพ ตลอดจนแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนิสิตใหม่และสร้างทัศนคติที่ดีในการศึกษาของนิสิต
https://www.facebook.com/groups/265354828152785/?ref=share