จัดบ้านยังไงให้ไม่รู้สึกอึดอัด เครียด ซึมเศร้า
สำหรับคนที่ต้อง work from home

บทความโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

             ณ ปัจจุบันสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ทุกคนต้องทำงานจากบ้านกัน หรือ work from home และแน่นอนทุกคนต้องรู้สึกอึดอัด เครียด และเกิดอาการซึมเศร้าจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ เรามีข้อแนะนำดีๆ ในการจัดบ้านที่เราอยู่เพื่อให้อาการต่างๆ นั้นลดลงค่ะ

     1) การเปิดรับแสงธรรมชาติ
          แสงธรรมชาติมีผลกระทบกับสุขภาพจิตของคน โดยได้มีหลายการศึกษาวิจัยได้พบว่า แสงธรรมชาติสามารถช่วยลดความเครียดและผลกระทบโดยตรง          ต่อการลดอัตราการซึมเศร้าได้ ดังนั้นควรเปิดหน้าต่างเพื่อรับแสงธรรมชาติให้ได้มากที่สุด

2) การตกแต่งห้องด้วยต้นไม้
     หลายการศึกษาพบว่าการปลูกต้นไม้ในบ้านส่งผลให้ความวิตกกังวล ความเหนื่อยล้าลดลง และระดับอารมณ์ดีขึ้นอีกด้วย ดังนั้นควรวางกระถางต้นไม้ไว้บริเวณใกล้หน้าต่างจะช่วยปรับสภาพอารมณ์ให้ดีขึ้นได้

3) ควรสร้างมุมโปรด
     หลายคนคงมีสิ่งที่ชอบที่แตกต่างกัน ควรสร้างมุมโปรดและตกแต่งด้วยการจัดพื้นที่สำหรับกิจกรรมที่ชื่นชอบของประดับที่ทำให้เกิดการนึกถึงกิจกรรมดังกล่าว หรือจะเป็นผลงานศิลปะที่ชื่นชอบ ซึ่งมีการศึกษาวิจัยมาแล้วว่าการได้เห็นหรืออยู่กับสิ่งที่ชอบและศิลปะช่วยทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นได้

4) นำสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกไปและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
     บ้านที่ออกแบบมาดีเปรียบเหมือนคนที่ทำความสะอาดอยู่เสมอ การมีบ้านที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถช่วยสร้างสภาพจิตใจที่เป็นระเบียบและสงบนิ่งได้

ที่มา:
        1) นวลวรรณ ทวยเจริญ และคณะ. (2563). การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ทุนวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
        2) https://mental-health-matters.com/how-your-homes-design-can-reduce-stress-anxiety-and-depression/