Menu Close

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 8 นาย ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ-รปภ-Rattikorn-WICHADKUL