ประชาสัมพันธ์: เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
สมัครได้เลยวันนี้ !!!
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
รายละเอียดการรับสมัคร
https://www.grad.ku.ac.th/…/APP-66-M-N-BKN-F1-XR04.pdf
ลิงค์สำหรับสมัครออนไลน์ทางบัณฑิตวิทยาลัย
https://www.grad.ku.ac.th/application/app66_f1/
สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ปริญญาโท: https://drive.google.com/…/1ZubSEESw08t5ro5txPMsO1…/view
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📨 la.kasetsart@gmail.com