แจ้งเตือนการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่ของบริษัท Google [นโยบายดังกล่าวมีผล 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565]

Google Education (แบบฟรี) มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังนี้ 

1.จำกัดพื้นที่การใช้งานเหลือแค่ 15 gb 
2.Google Classroom  ส่วนเสริมแอปพลิเคชัน (application add-ons) จะไม่สามารถเพิ่มได้  ฟังก์ชันการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน สามารถทำได้เพียง 5 รายงานต่อ 1 class เท่านั้น 
3.ไม่สามารถบันทึกการประชุมได้ 
4.Google Drive สิทธิ์เป็นของ Owner และใช้พื้นที่ของผู้เป็น Owner เท่านั้น ดังนั้นแม้จะมีแชร์ Google drive ไปยังผู้ใช้งานท่านอื่น ก็ไม่ได้ใช้พื้นที่ของผู้ที่ใช้ไฟล์ร่วมกัน Google drive จะคิดพื้นที่จริงของเจ้าของผู้ที่ใช้งานเท่านั้นครับ

แนวทางการแก้ไขปัญหา Google drive 
1.ย้ายไฟล์ทั้งหมด หรือ บางส่วนเฉพาะที่ไม่ได้ใช้บ่อย ๆไปเก็บใน OneDrive หรืออาจจะเก็บทั้ง 2 ที่เพื่อบริหารความเสี่ยง ก็ได้ ซึ่งมีพื้นที่ในการจัดเก็บ 1TB  
2.จัดหา External HDD ขนาดความจุที่ท่านต้องการเพื่อดาวน์โหลดเก็บข้อมูลออกมาจาก Google drive 
3.ดาวน์โหลดข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
4.การจัดซื้อเพ็คเกจพื้นที่ Google drive เพิ่มเติม ในอีเมล์ของมหาลัยนั้น ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของ Google Education ต้องจัดซื้อในนามมหาวิทยาลัย 

*** อาจารย์และบุคลากรท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการใช้บริการในการย้าย
รบกวนติดต่อหน่วยสารสนเทศที่ เบอร์โทร 201 หรือ ติดต่อชั้นสองที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ในเวลาราชการ

แหล่งอ้างอิง  
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 
Google 
Psu it blog
https://support.google.com/ 
https://ocs.ku.ac.th/2019/pr-google/
https://sysadmin.psu.ac.th/2019/09/25/difference-google-drive-and-share-drive/ 

 

วิธีการตรวจสอบขนาดพื้นที่การใช้งานใน google drive