การเปิดพื้นที่ให้บริการห้องสร้างสุข

เปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

          ที่ตั้ง   

ภายในงานบริการการศึกษา  ชั้น 2

       สอบถามรายละเอียด     

งานบริการการศึกษา   คุณพจนา  โทร. 0-2 942 -8960  ต่อ 204

หน่วยกิจการนิสิต      คุณเพทาย  โทร. 0-2 942 -8960  ต่อ 195

แนบไฟล์   ข้อกำหนดการใช้ห้อง