โครงการ AKU Scholar

(โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)

ปีงบประมาณ 2563

 

โครงการ AKU Scholar รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้สมัครโปรดส่งแบบข้อเสนอโครงการ พร้อมผลงานวิชาการที่เสร็จสมบูรณ์ ได้ที่ห้องสมุดคณะฯ

ประกาศผลการคัดเลือก  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2563

ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์คณะฯ www.arch.ku.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  อ.ดร.สุธิดา  คุณพจนา คุณวรท และคุณมัญชุสา

ไฟล์แนบ
  1. ประกาศคณะฯ เรื่อง เปิดรับสมัครผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ AKU Scholar 2563           PDF
  2. ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการ AKU Scholar                                         PDF
  3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ AKU Scholar                                                                                                   WORD   PDF