การรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

                                                                 หัวข้อ  ปฏิทินกำหนดการ KU-TCAS63

                                                                            ไฟล์ที่ 1 ปฏิทินกำหนดการ KU-TCAS63

 

                                                                  หัวข้อ  จำนวนรับนิสิต ปีการศึกษา 2563

                                                                             ไฟล์ที่ 2 จำนวนรับนิสิต ปีการศึกษา 2563

 

                                                                  หัวข้อ   TCAS รอบที่ 1 Portfolio

                                                                              ไฟล์ที่ 3  TCAS1-โครงการช้างเผือก

                                                                              ไฟล์ที่ 4  TCAS1-โครงการโควตานักกีฬาทีมชาติ

 

                                                                  หัวข้อ    TCAS รอบที่ 2 โควตา โครงการความร่วมมือ

                                                                               ไฟล์ที่ 5 TCAS2-โควตาตามนโยบาย มก.

                                                                               ไฟล์ที่ 6 TCAS2-โควตาภาคใต้ ภูมิสถาปัตยกรรม

                                                                               ไฟล์ที่ 7 TCAS2-โครงการเพชรนนทรี IPDI

                                                                                ไฟล์ที่ 8 TCAS2-โครงการเมล็ดพันธ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน IPDI

                                                                                ไฟล์ที่ 9 TCAS2-โครงการลูกพระพิรุณ IPDI

                                                                   หัวข้อ   TCAS รอบที่ 3  รับตรงร่วมกัน

                                                                                ไฟล์ที่ 10 TCAS3-รับตรงร่วมกัน

 

                                                                   หัวข้อ   TCAS รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน

                                                                                ไฟล์ที่ 11 TCAS4-รับกลางร่วมกัน

 

Untitledd 1