โครงการวิจัยการพัฒนาสภาพแวดล้อมในที่พักอาศัย เพื่อฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า

031062