คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
Address     50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone 0-2942-8960 ต่อ 0
Fax   0-2940-5413


ข้อมูลศึกษาต่อ  
หน่วยทะเบียน   0-2942-8960-3 ต่อ 204
หน่วยบัณฑิตศึกษา 0-2942-8960-3 ต่อ 202

 

การให้บริการวิชาการ  
ศูนย์วิจัยฯ 0-2942-8960-3 ต่อ 102
ศูนย์ CBIT   0-2942-8960-3 ต่อ 356

 

ที่ปรึกษา นาง จันทรเพ็ญ พิรุณเกษตร  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
ออกแบบกราฟฟิก นาย ไพทูรย์ คำสวัสดิ์
ผู้ดูแลระบบ นาย ธนากฤต ช่วยเนียม