ขอแสดงความยินดี นางสาว อมรรัตน์ ไชยพิเดช และนางสาว ณัฏฐาทิพ เจริญศิริพรกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดสวนจาก"เทศกาลดอกไม้บ้านปาร์คนายเลิศ"

080362