กำหนดการกิจกรรมนิสิตใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

วันที่

เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่


28 มิ.ย.2562

   
 08.00-11.00 น.


ตรวจสุขภาพ

        
1. 
นิสิตใหม่ทุกคน  ตรวจสุขภาพกับสำนักอนามัยที่ 13 กรมอนามัย  ตรวจเลือด  และเอ็กเรย์ช่วงอก และกระดูกสันหลัง ค่าใช้จ่ายเอ็กซเรย์  150 บาท 
 
       2. ให้นิสิตรับทราบข้อมูลพร้อมดำเนินการการย้ายสิทธิ์บัตรทอง(สำหรับ นร.ที่อยู่ตจว.และประสงค์จะย้าย)

       3. ผลตรวจสุขภาพครั้งนี้ส่งกับหน่วยกิจการนิสิตคณะสถาปัตย์  (ส่วนผลตรวจสุขภาพที่ตรวจมาจากรพ.ตามที่ส่วนกลาง มก.กำหนด  ส่งกับสำนักทะเบียนฯ)

 
หน่วยกิจการนิสิต


ณ ห้องนิทรรศการชั้น 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

    11.30-12.00 น.

นิสิตใหม่รายงานตัวและรับบัตรประจำตัวนิสิต

สำนักทะเบียนและประมวลผล

อาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริ

29 - 30 มิ.ย. 2562 และ 
1 ก.ค. 2562

    8.00 – 17.30 น.

โครงการวันแรกพบนิสิตใหม่ 2562

รายละเอียด 1

สโมสรนิสิต

และหน่วยกิจการนิสิต

ชั้น 1 คณะฯ

2 ก.ค.- 16 ส.ค. 2562

ตามกำหนดการแนบ

โครงการสอนน้องร้องเพลง

รายละเอียด 2

สโมสรนิสิต

และหน่วยกิจการนิสิต

ชั้น 1 คณะฯ

5 ก.ค.2562

     8.30 -12.00 น.

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2562

รายละเอียด 3

หน่วยกิจการนิสิต หน่วยทะเบียนฯ

ห้องประชุมใหญ่ 2031 ชั้น 3

10 ก.ค.2562

     8.30 -17.00 น.

โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (โครงการปฐมนิเทศระดับมหาวิทยาลัย)

กองกิจการนิสิต มก.

อาคารจักรพันธ์ฯ

15 ก.ค.2562

           -

วันเปิดภาคเรียน ภาคต้น 2562

-

-

18 ก.ค.2562

    13.00 -16.30 น.

โครงการวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา

หน่วยทะเบียนฯคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะฯ