ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ